அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகளின் பங்கு

0
0
·         பசு இனங்கள் முக்கியமாக அவை தரும் பாலுக்காக வளர்க்கப்டுகின்றன. எ.கா: ஜெர்சி

·         ஏர் உழுவதற்கும் வண்டி இழுப்பதற்கும் பயன்படும் விலங்குகள் இழுவை விலங்குகள். எ.கா: எருது, காளைமாடு (காங்கேயம்), குதிரை, யானை, கழுதை

·         செம்மறியாடு, வெள்ளாடு, லாமா என்ற ஒரு வகை ஆடுகளின் உரோமங்களிலிருந்து கம்பளிதயாரிக்கப்படுகிறது

·         பட்டுப்புழுக்களில் இருந்து பட்டு இழை பெறப்படுகிறது.

·         காஷ்மீரில் உள்ள வெள்ளாடு பஸ்மினா. இதன் உரோமங்களில் இருந்து நெய்யப்படும் மிருதுவான சால்வை பஸ்மினா சால்வைகள்

·         ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள் ஆட்டில் இருந்து உரோமத்தை கத்தரிக்க ஒரு புதுமுறையை கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதற்கு “பயோகிளிப்” என்று பெயர்.

·         பட்டு புழுக்களின் உமிழ்நீர் சுரப்பிகளில் சுரக்கப்படும் புரதப் பொருளே பட்டு இழையாகும்

·         மல்பெரி பட்டுப்புழுக்களின் இளம் உயிரிக் கூடுகளில் இருந்து பெறப்படும் பட்டு இழையே மிக சிறந்த பட்டு இழை.

·         பட்டு உற்பத்திக்கென பட்டுப்புழுக்களை வளர்க்கும் முறைக்கு பட்டுப்புழு வளர்ப்புஎன்று பெயர்.

·         பல்வேறு பட்டு வகைகள்: மல்பெரி பட்டு, டஸார் பட்டு, எரி பட்டு, முகா பட்டு

·         பெண் புழு ஒரே நேரத்தில் நூற்றுகணக்கான முட்டை இடும். இம்முட்டைகளை சுகாதாரமான சூழ்நிலையில் உகந்த வெப்பநிலையில் வைக்க வேண்டும்.

·         இளம் உயிரிகள் முட்டைகளில் இருந்து வெளிவரும் போது மல்பெரி எனும் முசுக்கொட்டை இலைகளைஉண்கின்றன.

·         25 முதல் 30 நாள் உண்ட பிறகு இழைகளால் தன்னை சுற்றி அமைத்து கொள்ளும் அறையே கூடு (கக்கூன்) எனப்படும்.

·         பட்டுக்கூட்டிலிருந்து இழைகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைக்கு சுருளுதல் என்று பெயர்.

·         மூவகை தேனீக்கள்:

1.       இராணி தேனீ – பெண் தேனீ

2.       டிரோன் – ஆண் தேனீ

3.       வேலைக்காரத் தேனீ – மலட்டுப்பெண் தேனீ

·         ஒரு தேன் கூட்டில் ஒரே ஒரு இராணிதேனீ மட்டுமே காணப்படும். முட்டையிடுவதே இராணி தேனீயின் வேலையாகும்.

·         சில இந்திய வகை தேனீக்கள்:

1.       பாறைத் தேனீ (ஏபிஸ் டார்சேட்டா)

2.       சிறிய தேனீ (ஏபிஸ் புளோரியா)

3.       இந்தியத் தேனீ (ஏபிஸ் இண்டிகா)

·         தேனில் உள்ள கூட்டு பொருள்களின் அளவு:

சர்க்கரை – 75%

நீர் – 17%

தாது உப்புகள் – 8%

·         தேனீ வளர்ப்புக்கு உகந்த இத்தாலிய தேனீ இனம் – ஏபிஸ் மெல்லிபெரா. (இவை அதிக தேனை உற்பத்தி செய்யும்; கொட்டும் தன்மையும் குறைவு)

·         தேனீ வளர்ப்பு முறைக்கு  எபிகல்சர்(Apiculture) என்று பெயர்.

·         முட்டைக்காகவும் இறைச்சிக்காகவும் கோழி இனங்கள் வளர்க்கப்படும் முறை கோழி வளர்ப்பு முறை.

·         கோழி வளர்க்கும் இடங்களுக்கு கோழி பண்ணை என்று பெயர்

·         தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல்மாவட்டம் கோழிப்பண்ணை தொழிலில் புகழ்பெற்று விளங்குகிறது

·         முட்டைக்காக மட்டும் வளர்க்கப்படும் கோழி இனங்கள் முட்டையிடும் கோழிகள்

·         இறைச்சிக்காக மட்டும் வளர்க்கப்படும் கோழி இனங்கள் கறிக்கோழிகள்(பிராய்லர்) எனப்படும்.

·         அடைகாத்து குஞ்சு பொரிக்கும் கோழிகளுக்கு அடைகாக்கும் கோழிகள் என்று பெயர்

·         அடைகாத்தலுக்கு பிறகு கோழி 21 நாள்களுக்கு பிறகு குஞ்சு பொரிக்கும்

·         TAPCO என்பது தமிழ்நாடு கோழி வளர்ப்பு துறை

·         முட்டை உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த மேற்கொள்ளப்படும் புதிய அறிவியல் நடைமுறைக்கு வெள்ளி புரட்சி என்று பெயர்.

·         புளுகிராஸ் எனபது விலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்பாகும். பராமரிப்பு இல்லாத விலங்குகளுக்கு இருப்பியம் ஏற்படுத்தி தருவதும் பாதுகாப்பை தருவதும் இதன் நோக்கம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here