கிரிக்கெட் மட்டை தயாரிப்பில் எந்த மரம் பயன்படுகிறது?

0
0
1.   இந்தியாவின் நறுமண தோட்டம் எது? கேரளா

2.   கிரிக்கெட் மட்டை தயாரிப்பில் எந்த மரம் பயன்படுகிறது? வில்லோ மரம்

3.   ஹாக்கி மட்டைகள் தயாரிப்பில் எந்த மரம் பயன்படுகிறது? மல்பரி

4.   ஸ்கர்வி நோய் எந்த ஊட்டசத்து குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது? வைட்டமின் C

5.   உடலியக்க செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துவது ——- தாது உப்புகள்.

6.   ரிக்கட்ஸ் ஒரு ———- குறைப்பாட்டு நோய். வைட்டமின் D

7.   பாலில் உள்ள நீரின் அளவு ———- 82%

8.   காந்தங்களின் எதிரெதிர் துருவங்கள் ஒன்றையொன்று —— ஈர்க்கின்றன.

9.   மாலுமிகளுக்கு திசை காட்டும் கருவிகளை அளித்தவர்கள்? சீனர்கள்

10. வெவ்வேறு திசைகளில் வெவ்வேறு வேகங்களில் செல்லும் பொருளின் இயக்கம் ——–தன்னிச்சையான இயக்கம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here