உயிரியல் பொது அறிவு

0
0
                    குப்பை
                   குப்பைமேனி

கோடைக்காலத்தில் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய மழை – வெப்பச் சலன மழை

வடஇந்தியச் சமவெளிகளில் மே, ஜூன் மாதங்களில் வீசும் காற்று – லூ

ஈரப்பதத்தை அதிக நாட்கள் தேக்கி வைக்கும் மண் – கரிசல் மண் 

நன்செய் பயிர்களுக்கு மிகவும் ஏற்ற மண் – வண்டல் மண்

மணல் ஆறு என குறிப்பிடப்படுவது – கடற்கரை

புன்செய் பயிர்களுக்கு ஏற்ற மண் – செம்மண்.

செம்மண்ணின் சிவப்பு நிறத்திற்குக் காரணம் – அதில் உள்ள இரும்பு ஆக்சைடு.

எய்ட்ஸ் நோய்க்குக் காரணமான வைரஸ் – Human Immuno Deficiency ViruS

DTP தடுப்பூசியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் நோய்கள் – டிப்தீரியா, கக்குவான், இரண ஜன்னி
BCG தடுப்பூசியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் நோய் – காச நோய்

காலரா பரவக் காரணமான நுண்ணுயிர் – விப்ரியோ காலரே

அக்காலிபா இண்டிகா என்பது எத்தாவரம் – குப்பை மேனி

குழந்தைகளின் தைராய்டு சுரப்பி சரிவர வேலை செய்யாவிட்டால் தோன்றும் நோய் – கிரட்டினிசம்

புகையிலையில் இருக்கும் நச்சுப் பொருள் – நிக்கோடின்.

அகாலிபா எனும் மருந்து எந்த தாவரத்திலிருந்து கிடைக்கிறது – குப்பை மேனி

ரேபிஸ் என்பது – வெறிநாய் கடி

மூளையின் எடை – 1.36 கிலோகிராம்

குடிநீரைத் தூய்மைப்படுத்தப் பயன்படும் வேதிப் பொருள் – கால்சியம் குளோரோ ஹைப்போ குளோரைட்.

இரு பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் – லின்னேயஸ்

லில்னேயஸ் வெளியிட்ட நூல்கள் – லிஸ்டமாநேச்சுரே, ஜெனீரா பிளாண்டாரம்

அல்லியம் சட்டைவம் என்பது – வெங்காயம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here