உலகம் – புள்ளி விவரம்

0
0

உலகின் பரப்பளவு

510,066,000 ச.கி.மீ
உலகின் மொத்த நிலப்பகுதி 148,429,000 ச.கி.மீ (29.1%)
உலகின் மொத்த  நீர் 361,637,000 ச.கி.மீ (70.9%)
உலகின் பருமன் 5,974,000,000 பில்லியன் மெட்ரிக் டன்
ஆசியா   44,485,900 ச.கி.மீ
ஆப்பிரிக்கா 30,269,680 ச.கி.மீ
வட அமெரிக்கா 24,235,280 ச.கி.மீ
தென் அமெரிக்கா 17,820,770 ச.கி.மீ
அண்டார்டிகா 13,209,000 ச.கி.மீ
ஐரோப்பா 10,530,750 ச.கி.மீ
ஆஸ்திரேலியா 7,682,000 ச.கி.மீ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here