இந்திய வரலாற்று காலக்கோடு- (கி.பி. 610–1325)

0
2

கி. பி.610 இரண்டாம் புலிகேசி ஆட்சிக்காலம்
627 ஹர்ஷருக்கும், இரண்டாம் புலிகேசிக்கும் நர்மதை ஆற்றங்கரையில் போர். ஹர்ஷருக்கு தோல்வி
629 சீன பயணி யுவான் சுவாங் இந்தியா வருகை
630 – 668 முதலாம் நரசிம்மபல்லவரின் ஆட்சிக்காலம்
641 மேலைசாளுக்கிய, பல்லவர் நாடுகளில் யுவான்சுவாங் பயணம்
642 நரசிம்ம பல்லவருக்கும் இரண்டாம் புலிகேசிக்கும் இடையே 3 போர் . இரண்டாம் புலிகேசி கொல்லப்பட்டார்.
665 – 670 இரண்டாம் புலிகேசியின் மகன் விக்கிரமாதித்தன் ஆட்சிக்காலம்
700 – 728 இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் ஆட்சிக்காலம்
745 – 756 தந்தி துர்க்கன் ஆட்சிக்காலம்
756 – 775 முதலாம் கிருஷ்ணன் ஆட்சிக்காலம்
780 – 792 துருவர் ஆட்சிக்காலம்
792 – 814 மூன்றாம் கோவிந்தன் ஆட்சிக்காலம்
814 – 878 அமோகவர்ஷரின் ஆட்சிக்காலம்
850 – 871 விஜயாலய சோழரின் ஆட்சிக்காலம்
871 – 907 ஆதித்த சோழனின் ஆட்சிக்காலம்
907 – 953 முதலாம் பராந்தக சோழனின் ஆட்சிக்காலம்
985 அருள்மொழி வர்மன் என்ற பெயர்கொண்ட இராசராசன் மன்னராக பொறுபேற்றார்.
985 – 1014 முதல் இராஜராஜ சோழனின் ஆட்சிக்காலம்
1014 முதலாம் இராஜேந்திரன் மன்னராக பொறுபேற்றார்.
1017 முதலாம் இராஜேந்திரன் சோழனின் இலங்கை படையெடுப்பு
1070 – 1120 முதலாம் குலோத்துங்க சோழனின் ஆட்சிக்காலம்
1191 முகமது கோரி பிருதிவிராசர்  இடையே முதல் தரெய்ன்போர்
1192 இரண்டாம் தரெய்ன்போர்
1206 – 1526 டெல்லி சுல்தானியர்கள்  ஆட்சிக்காலம்
1206 – 1210 டெல்லி குத்புதின் ஐபக் ஆட்சிக்காலம்
1236 – 1240 சுல்தானா இரசியா பேகம் டெல்லியின் முதல் பெண் 
1266 – 1286 பால்பன் டெல்லி சுல்தானாக ஆட்சி செய்தல்
1279 மங்கோலியர்களை  பால்பன் தோற்கடித்தல்
1296 – 1316 அலாவுதீன் ஆட்சிக்காலம்
1297 அலாவுதீன் குஜராத்தின் மீது படையெடுப்பு செய்த காலம்
1299 இராண்தம்பூர் கோட்டையை அலாவுதீன் முற்றுகையிட்ட காலம்
1320 – 1325 கியாசுதீன்  துக்ளக் மரபை நிறுவிய காலம்
1325 முகமது பின் துக்ளக் அரியனையேறிய காலம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here